Har du  et dansk sygesikringsbevis kan du få tilskud til behandlinger hos kiropraktoren.

Du kan læse mere om reglerne og priser på Dansk Kiropraktorforening hjemmeside 

Den offentlige Sygesikring har 1.april 2004 ændret i overenskomsten med kiropraktorerne, således der gives tilskud fra Den offentlige Sygesikring til alle behandlinger.

Honoraret for kiropraktisk behandling er forskellig alt efter hvilken behandling der ydes.

Behandlingerne inddeles i forskellige grupper:

  • Den indledende undersøgelse og eventuel behandling
  • Røntgenundersøgelse, såfremt det er nødvendigt
  • Undersøgelse, forebyggelse og behandling i et behandlingsforløb
  • Behandling gennem træning
  • Opfølgende træning
    Supplerende ydelser, hvis behandlingen kræver mere end normal kiropraktisk behandling

Prisen for et behandlingsforløb er derfor indviduel og kan oplyses af den behandlende kiropraktor.

Kiropraktor Ordningen

Med virkning fra 1. januar 2003 er Ligningsloven ændret, så arbejdsgiveren kan få fuldt skattefradrag for udgifter til bl.a. kiropraktorbehandling.

Det gælder uanset, om virksomheden betaler direkte for behandlingen eller indirekte via en forsikringsordning.

Skattefradraget, der kan sidestilles med andre driftsudgifter, gælder også for den selvstændige erhvervsdrivende.

Det er skattefrit for medarbejderen at få betalt behandlinger hos en kiropraktor af sin arbejdsgiver.

Det er nemt at tilbyde kiropraktik som skattefrit personalegode. Medarbejderen kan selv kontakte en kiropraktor efter eget valg. Arbejdsgiveren kan også vælge en fast samarbejdspartner. Når behandlingen er afsluttet, sendes regningen direkte til arbejdsgiveren, der kan fradrage beløbet som en driftsudgift.

Mindre sygefravær – større arbejdsglæde

Professionelle behandlinger hos en kiropraktor kan give mere tilfredse medarbejdere, større arbejdsglæde og færre sygedage. Et nyt personalegode i kampen om at rekruttere og fastholde værdifulde medarbejdere.

Betingelser for fradrag og skattefrihed
Det er en betingelse for skattefriheden, at udgiften afholdes som led i arbejdsgiverens generelle personalepolitik for alle virksomhedens medarbejdere.

Tilbuddet kan dog begrænses efter generelle kriterier om anciennitet og antal arbejdstimer.

Iflg. ligningsloven §30

”Skattefrihed for ydelser til kiropraktorbehandling er alene betinget af, at der foreligger en skriftlig erklæring fra en autoriseret kiropraktor om, at medarbejderen har behov for behandling“

 

Der ydes tilskud til kiropraktiske behandlinger fra Den Danske SygesikringKiropraktisk Klinik Holstebro kan tilbyde flere forskellige tilskudsordninger for behandlinger

[/column]